For at blive optaget i Aarhus Pigekor skal du være mellem 16 og 23 år, kunne komme til de ugentlige korprøver og være indstillet på at øve dig hjemme på din stemme og teksterne.

Der er en del koncert- og rejseaktivitet, som indgår i medvirken.

Inden optagelse er der en stemmeprøve, som nogenlunde kommer til at foregå, som beskrevet her:

Du skal synge en kendt dansk sang og i forskellige sangøvelser vise stemmens højde, dybde, renhed og klang. Du skal desuden imitere forespillede fraser og rytmer med sang og klap samt demonstrere enkel rytmelæsning, bladsang og flerstemmighed – sammen med korlederen. For at deltage er det nødvendigt, at du har korrutine og en god og velfungerende stemme.

Pigekoret øver hver onsdag på musikskolen kl. 16.45 – 19.15 og hver anden mandag kl. 17 – 18.30 (hhv.  sopran-  og altprøve).

Henvendelse om optagelsesprøve kan ske til

Dirigent Helle Høyer Vedel på e-mail hoved@fibermail.dk

Eller ved at tilmelde sig på Aarhus Musikskole

www.aarhusmusikskole.dk

eller telefonisk på tlf. 89 40 99 21

 

Forventninger til dig, der synger i Aarhus Pigekor

Aarhus Pigekor er et semi-professionelt kor, som har høje ambitioner og arbejder benhårdt på altid at være blandt de bedste, både nationalt og internationalt. At bevare et stabilt højt niveau kræver en stor indsats og dedikation fra hvert eneste medlem af koret. Vi forventer derfor, at du

– øver dig hjemme

– kommer til hver korprøve, gruppeprøverne og den supplerende sangundervisning

– kommer til alle koncerter/arrangementer

– forstår det ansvar, der ligger i at være en del af en større enhed – ingen kan undværes!

Skulle du en enkelt gang blive forhindret til en korprøve, er det meget vigtigt, at du melder afbud. Flere afbud kan betyde, at du ikke kan deltage i en koncert – og i sidste ende, at vi bliver nødt til at afslutte samarbejdet. Gør særlige forhold sig gældende, er det vigtigt, at du i god tid får lavet en aftale med Helle.

I koret er der ikke mulighed for at få en decideret orlov, ved særlige omstændigheder kan der bevilliges fravær i en afgrænset periode. Der vil dog blive lagt vægt på, hvis det er muligt, at du kommer til prøver med jævne mellemrum (f.eks. i en eksamenslæsningsperiode).

Hvis du er klar til at forpligte dig på disse retningslinjer, lover vi dig til gengæld masser af oplevelser, rejser i ind- og udland og et unikt fællesskab.

 
Back to top