Dirigent Helle Høyer Vedel:  HoVed@fibermail.dk

Formand Lotte Engelbrecht Larsen: lotteengelbrechtlarsen@gmail.com / mobil 20781894

 

 

Medlemmer af bestyrelsen:

Erik Kamp Hansen

Tine Arve

Lotte Engelbrecht Larsen

Vibe Jelsbak

Anna Blok Jensen

Rikke Ramløv

Cecilie Evans Jensen

Ida Damgren Højen

 

Aarhus Musikskole

Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor

 

 
Back to top