Dirigenten

Birgitte Næslund Madsen overtog i 2021 rollen som dirigent for Aarhus Pigekor.

Birgitte er uddannet cand. mag i musikvidenskab, engelsk og fransk og var indtil 2021 ansat som lektor ved Egaa Gymnasium. Her underviste hun i musik og engelsk og har været med til at opbygge skolens omfattende musikmiljø fra skolens start i 2005.

Hun stiftede i 2006 Hjortshøj Pigekor (med Lene Juul Langballe, Den Jyske Opera), EVE i 2008, Junior EVE i 2012 og senest Ungdomskoret Aarhus U i 2015 (med Carsten Seyer-Hansen). I dag er hun dirigent for hhv. EVE, Landskoret, Aarhus Musikskoles Juniorkor, Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor og Aarhus Pigekor.

Fra 2016 til 2021 har Birgitte Næslund Madsen desuden været tilknyttet Den Jyske Operas talentprogram “Talent U” og har varetaget en række opgaver, f.eks. som korsyngemester på produktionen “Intet” i 2016-2017, udvikling af forestillingerne Carmen(2018) og Dracula(2020).

Birgitte har med EVE opnået flotte placeringer i internationale korkonkurrencer (European Choir Games & Grand Prix of Nations i både 2017 og 2019), en finaleplads i Danmark har talent i 2018 og har desuden deltaget i en række større koncertbegivenheder i samarbejde med anerkendte musiknavne – fra The Real Group til tv·2.

Birgitte Næslund Madsens musikalske profil er kendetegnet ved en ligedelt respekt og interesse for klassisk musik, rytmisk musik og folkemusik og dette afspejles i korenes repertoire, som er særdeles afvekslende. Hun interesserer sig desuden for det dramatiske og koreografiske aspekt og arbejder også med at integrere disse i korarbejdet. 

Birgitte Næslund Madsen har desuden et omfattende virke som korsanger på semi-professionelt niveau bag sig. Indtil 2015, hvor hun valgte at stoppe den del af sit virke til fordel for korlederrollen, var hun medlem af den prisvindende vokalgruppe Concert Clemens, som er et af landets dygtigste.

Birgitte Næslund Madsen blev i 2021 ansat som korleder på Aarhus Musikskole, hvor hun nu leder Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor og Aarhus Pigekor.

Tidligere dirigent

Helle Høyer Vedel, 1958, uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium

Helle Høyer Vedel er uddannet almen musikpædagog (1981) og musikleder (1984) fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus.

Siden 1979 har Helle Høyer Vedel været dirigent for flere kor i Aarhus og omegn.

Fra 1981, hvor hun blev ansat som korleder på Aarhus Musikskole, har hun især beskæftiget sig med kor for børn og unge. I en lang årrække arbejdede hun med de yngste korsangere på musikskolen samt musikskolens ungdomskor, men siden 1999 har hun koncentreret sig om aldersgruppen 12 – 24 år og ledede Aarhus Musikskoles Juniorkor (indtil 2019), Aarhus Pigekor (indtil 2021) og siden januar 2016 Vokalensemblet Korvida.

På Det Jyske Musikkonservatorium har Helle Høyer Vedel siden 1986 delvist undervist studerende i børnekorledelse samt dirigeret Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor.

Sideløbende med arbejdet med de unge stemmer har Helle Høyer Vedel dirigeret forskellige blandede kor: Højbjerg blandede Kor (1981 – 88), Bel Canto (1985 – 90), Klosterkirkens Kor i Horsens (1990 – 92), Hummerkoret fra 1988 – 2004, samt fra 2006 – 2008 Jysk Akademisk Kor.

I mange sammenhænge har hun været instruktør på korstævner og dirigentkurser og med skolekor fra Aarhus og med egne kor ved flere lejligheder dirigeret Aarhus Symfoniorkesters og Aarhus Jazzorchestra i forbindelse med samarbejdsprojekter.

Helle Høyer Vedel har i en årrække været formand for DAKUs musikudvalg (det tidligere DAM), som bl.a. arrangerede dirigentuddannelse, udnævnelsen af ”Årets danske korkomponist” samt  kompositionskonkurrencer m.m.

Fra 2009 til 2013 var hun udpeget til at sidde i repræsentantskabet for Statens Kunstråd.

I sommeren 2021 gik Helle Høyer Vedel på efterløn efter 40 år som korleder på Aarhus Musikskole.

Diskografi:

Med Hummerkoret (1997)

”Kærlighedssonetter af Michael Bojesen” – Danica records

Med Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor (1999)

”Vi kommer med sommer” kan rekvireres på Det Jyske Musikkonservatorium

Med Aarhus Musikskoles Pige- og Drengekor 2 (2000)

”Bag alle stjerner” –  Busk og Lund Forlag

Århus Musikskoles Pige- og Drengekor 2, Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor og Konservatoriets Pigekor (2001)

”Let the sunshine in” – Corona Music

Med Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor (2006)

”Du skal plante et træ” – Classico

Med Aarhus Pigekor (2008)

”Jorden rundt med Århus Pigekor” -CDklassisk

Med Aarhus Pigekor (2011)

”Perler og krystaller” – CDklassisk

Med Aarhus Pigekor (2015)

”Musical MOveMENTS” – Hänssler Classic