Contact

Conductor Birgitte Næslund Madsen: binam@aarhus.dk

Chairman of the board Helle Lytmann: helle.lytmann@live.dk

Members of the board:
  • Helle Lytmann
  • Jens Kristian Madsen
  • Vibe Jelsbak
  • Tina Sønderskov Sørensen
  • Søren Bo Hansen
  • Anna Margrethe Wemmelund Madsen (member of the choir)
  • Caroline Lytmann Givskov (member of the choir)
  • Frida Strandbygaard Gram (member of the choir)