Koret

Aarhus Pigekor er tilknyttet Aarhus Musikskole og består af 35 sangere i alderen 17-23 år.

Korets historie går tilbage til 1940’erne under andet navn, og i 2002 skiftede koret til sit nuværende navn og højnede samtidigt ambitionerne.

Koncert i aualen på Aarhus Universitet 2019

Koret har et overvejende klassisk repertoire og har indstuderet og opført værker af blandt andre Vivaldi, Mozart, Fauré, Mendelssohn og Britten. Koret synger ofte nyere værker af Per Nørgård, Peter Bruun, Knut Nystedt og Jaakko Mäntyjärvi og mange flere.

Inden for den rytmiske genre er der blevet arbejdet med værker af bl.a. jazzpianisterne Jørgen Emborg og Søren Møller. Koret synger oftest a cappella, men samarbejder gerne med musikere og andre kor bl.a. Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske Opera, Aarhus Jazz Orchestra, danske og udenlandske kor.

Aarhus Pigekor giver koncerter flere gange årligt i kirker både i Aarhus og omegn samt mange andre steder i Danmark. Aarhus Pigekor er en del af Sangkraft Aarhus og korets dirigent er Helle Høyer Vedel.

 

Målgruppe

Koret henvender sig til piger i alderen 16-25 år. Pigerne skal for at blive optaget i koret være rutinerede korsangere, have en god og sund stemme og være indstillede på at investere en del tid i koret. Mange af pigerne spiller et instrument og er nodelæsere. Dette er dog ikke noget krav.

Korpiger efter en tur i havet på kortur til Kalø 2021

Ved starten af en ny sæson optages nye medlemmer efter forudgående stemmeprøve for dirigenten. I sjældne tilfælde kan et nyt kormedlem begynde midt i sæsonen.  

En stor del af pigerne vælger senere i livet at gå musikvejen enten som musikpædagoger eller sangere/musikere. Tiden i koret har forberedt dem til at arbejde seriøst og målrettet med musik og lært dem at arbejde professionelt med et kunstnerisk udtryk.

Hvordan arbejder koret

Der er én ugentlig fælles korprøve, hver anden uge øvning med en stemmegruppe samt hjemmeøvning bl.a. via optagelser, der ligger på korets hjemmeside. Til korprøverne arbejdes med stemmepleje, klanglig egalitet, musikalsk udtryk og fortolkning. Samtidigt hermed bliver pigerne undervist i hørelære og musikhistorie relateret til den musik, der indstuderes og arbejdes med. Endelig er der tilknyttet en sangpædagog, som underviser pigerne alene, parvis eller på mindre hold i en kortere eller længere periode. Som noget fhv. nyt modtager pigekoret jævnligt instruktion i fysisk kortræning og koreografi af den hollandske danser og koreograf Panda van Proosdij. Dette foregår på workshops tre-fire gange årligt.

I løbet af sæsonen og især i ugerne op til koncerterne læres hele korrepertoiret udenad.

Der er mødepligt til prøver og koncerter, og det forventes, at pigerne er engagerede i korets øvrige aktiviteter lige fra deltagelse i øvekor for kommende dirigenter til samvær med andre kor i forbindelse med udvekslinger m.v.

Korets musikalske aktiviteter består af såvel verdslige som kirkelige koncerter i Danmark, samarbejde med Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazzorchestra, besøg af danske som udenlandske kor inklusive indkvartering og venskabskoncerter, deltagelse i Aarhus Musikskoles aktiviteter, cd-indspilninger og workshops.

Rejser

Pigekoret har en ambition om jævnligt at rejse udenlands på en større turné eller deltage i internationale festivaler og konkurrencer. Det motiverer og udvikler korsangerne med disse højdepunkter, når de i forbindelse med konkurrencer eller på besøg hos elitekor i andre dele af verden får udfordret deres sanglige evner og niveau og samtidigt får hentet inspiration i mødet med fremmede kortraditioner. En sidegevinst er, at rejserne stimulerer og fastholder pigernes lyst til at yde deres bedste. Koret har besøgt Ungarn, Sydafrika, Kina, Argentina, Canada, USA, Letland, Holland, Finland og Schweiz.