Koret

Aarhus Pigekor er et ambitiøst elitekor for piger i alderen 16-25 år. Koret er en del af Aarhus Musikskoles anerkendte korskole og udgør sammen med lillesøsterkoret, Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor, korskolens klassiske linje.

Koncert i aualen på Aarhus Universitet 2019

Korets historie går tilbage til 1940’erne, dog under andet navn, og i 2002 skiftede koret til sit nuværende navn og højnede samtidigt ambitionerne.

Koret har et overvejende klassisk repertoire og har indstuderet og opført værker af blandt andre Vivaldi, Mozart, Fauré, Mendelssohn og Britten. Koret synger også ofte nyere værker af Per Nørgård, Peter Bruun, Knut Nystedt, Jaakko Mäntyjärvi og mange flere.

Indenfor den rytmiske genre er der blevet arbejdet med værker af bl.a. jazzpianisterne Jørgen Emborg og Søren Møller. Koret synger oftest a cappella, men samarbejder gerne med musikere og andre kor, bl.a. Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske Opera, Aarhus Jazz Orchestra, danske og udenlandske kor.

Aarhus Pigekor giver koncerter flere gange årligt i kirker både i Aarhus og omegn samt mange andre steder i Danmark. Aarhus Pigekor er en del af Sangkraft Aarhus og ledes af Birgitte Næslund Madsen.

Målgruppe

Koret henvender sig til piger i alderen 16-25 år. Pigerne skal for at blive optaget i koret være rutinerede korsangere, have en god og sund stemme og være indstillede på at investere en del tid i koret. Mange af pigerne spiller et instrument og er nodelæsere. Dette er dog ikke noget krav.

Ved starten af en ny sæson optages nye medlemmer efter forudgående stemmeprøve for dirigenten. I sjældne tilfælde kan et nyt kormedlem begynde midt i sæsonen.  

Korpiger efter en tur i havet på kortur til Kalø 2021

En del af pigerne vælger senere i livet at gå musikvejen enten som musikpædagoger eller sangere/musikere. Tiden i koret har forberedt dem til at arbejde seriøst og målrettet med musik og lært dem at arbejde professionelt med et kunstnerisk udtryk.

Hvordan vi arbejder

Der er én ugentlig fælles korprøve (pt. onsdag 18.30-21), hver anden uge er der øvning med ens stemmegruppe og derudover forventes det at man øver derhjemme, bl.a. vha. lydfiler. Til korprøverne arbejdes der med stemmepleje, klanglig egalitet, musikalsk udtryk og fortolkning. Samtidig er der tilknyttet en sangpædagog, som underviser pigerne alene, parvis eller på mindre hold i en kortere eller længere periode.

Kroppen varmes godt op til en korprøve

Til sidst modtager koret også jævnligt instruktion i fysisk kortræning og koreografi af den hollandske danser og koreograf Panda van Proosdij. Dette foregår på workshops tre-fire gange årligt.

I løbet af sæsonen og især i ugerne op til koncerterne læres hele korrepertoiret udenad.

Der er mødepligt til prøver og koncerter, og det forventes, at sangerne er engagerede i korets øvrige aktiviteter lige fra deltagelse i øvekor for kommende dirigenter til samvær med andre kor i forbindelse med udvekslinger m.v.

Korets musikalske aktiviteter består af såvel verdslige som kirkelige koncerter i Danmark, samarbejde med Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra, besøg af danske som udenlandske kor, inklusiv indkvartering og venskabskoncerter, deltagelse i Aarhus Musikskoles aktiviteter, cd-indspilninger og workshops.

Rejser

Aarhus Pigekor har en ambition om jævnligt at rejse udenlands på en større turné eller deltage i internationale festivaler og konkurrencer.

Det motiverer og udvikler korsangerne med disse højdepunkter, når de i forbindelse med konkurrencer eller på besøg hos elitekor i andre dele af verden, får udfordret deres sanglige evner og niveau og samtidigt får hentet inspiration i mødet med fremmede kortraditioner.

Korpiger på eventyr i Sydafrika, 2018

En sidegevinst er, at rejserne stimulerer og fastholder pigernes lyst til at yde deres bedste. Koret har besøgt bl.a. Sydafrika, Kina, Argentina, Canada, USA, Letland, Schweiz og mange flere land.

Fællesskabet

I kor kommer man ingen vegne uden fællesskab – og det findes der masser af i Aarhus Pigekor!

Vi gør en stor dyd ud af at tage godt imod nye sangere og holder ofte sociale arrangementer i forbindelse med koncerter og prøver. Derudover bidrager korweekender, workshops med vores koreograf Panda, udenlandsrejser, busture til diverse koncertsteder og frivillige arrangementer også rigtig meget til fællesskabet.

Nogle af sangerne i koret kender hinanden fra helt tilbage da de startede i Spirekoret som 8-årige, mens andre lige er flyttet til byen.

I efteråret 2021 solgte vi genbrugsting i Loppehuset for at tjene penge til korkassen

Lige meget hvad skal man nok blive taget godt imod og møde en masse skønne korpiger, som man risikerer at blive venner med for livet.